Faillissementen weer terug naar lage niveau van december

In februari 2007 zijn er bijna 270 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Het aantal bedrijven en instellingen dat failliet ging was daarmee 32 procent lager dan een jaar eerder.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom doorgaans gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. 

Het voortschrijdend driemaandsgemiddelde kwam in februari uit op 311, dit is 18 minder dan in januari. Het gemiddelde keerde daarmee weer vrijwel terug naar het niveau van december 2006. Na een periode met gestage dalingen werd toen het laagste niveau in vierenhalf jaar bereikt. 

In 2006 gingen er ruim 4 200 bedrijven en instellingen failliet. Dit is bijna 900 minder dan in 2005. In 2006 nam vooral het aantal faillissementen af in de industrie en in de financiële sector. In de horeca nam het aantal faillissementen toe.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.