Meer sigaretten, minder shag

De consumptie van sigaretten en shag daalt al 25 jaar, maar in 2006 nam het verbruik weer licht toe. In 2006 rookten Nederlanders samen circa 25 miljard sigaretten en shagjes. Dit is een groei van 1,5 procent ten opzichte van 2005. Deze toename is geheel toe te schrijven aan een grotere consumptie van sigaretten.

In 2006 werden in Nederland per hoofd van de bevolking 864 sigaretten geconsumeerd. Dit is ruim 4 procent meer dan in 2005. Het verbruik van shag nam in 2006 juist af, met bijna 2 procent tot 667 shagjes. Het aantal rokers was in 2006 vrijwel gelijk aan dat in 2005.

Hoofdelijk verbruik van sigaretten en shag

Hoofdelijk verbruik van sigaretten en shag

Bron: StatLine, Hoofdelijk verbruik van sigaren, sigaretten, shag en pijptabak