Uitkeringen

Het aandeel uitkeringsontvangers (bijstand, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, of een andere uitkering), uitgedrukt in hele procenten van het aantal inwoners (15 tot 65 jaar). Dit gegeven is ontleend aan het Sociaal Statistisch Bestand.