Drie keer zo veel bijstand in aandachtswijken

Inwoners van zeer sterk stedelijke buurten hebben anderhalf keer zo vaak een uitkering als inwoners van niet-stedelijke buurten. Dat komt vooral door het grote aantal bijstandsuitkeringen in de buurten van de grote steden.
In de recent genoemde aandachtswijken komt deze uitkering zelfs drie keer zo vaak voor als gemiddeld in Nederland.

Meer uitkeringsontvangers in stedelijke gebieden

Het aantal uitkeringen is ongelijk verdeeld over stad en platteland. In zeer sterk stedelijke buurten is het aandeel uitkeringsontvangers anderhalf maal zo groot (18 procent) als in de buitengebieden (13 procent).

Het verschil wordt gemaakt door het aantal bijstandsuitkeringen. Het relatieve aantal bijstandsuitkeringen loopt op van 15 per 1 000 huishoudens in de niet-stedelijke buurten tot meer dan 70 per 1 000 huishoudens in de zeer sterk stedelijke buurten. Het aantal uitkeringen voor de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid is vrijwel gelijk verdeeld over de buurten.

Uitkeringen naar stedelijkheid, 2005

Uitkeringen naar stedelijkheid, 2005

Dit beeld is ook te zien in de aandachtswijken die recentelijk genoemd zijn door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer. Deze wijken zijn vrijwel allemaal sterk en zeer sterk stedelijk. Het is geen uitzondering als meer dan een op de tien huishoudens een bijstandsuitkering heeft. Gemiddeld is in Nederland een op de twintig huishoudens afhankelijk van een bijstandsuitkering. In de aandachtswijken is dit aandeel gemiddeld drie keer zo hoog.

Ook in Utrecht bijstand bij dichte bebouwing

In Utrecht komen de bijstandsuitkeringen geconcentreerd voor in de bebouwde rand om het centrum heen, met uitzondering van de westkant. De buurten die in Utrecht zijn aangewezen als aandachtswijken, hebben alle meer bijstandsuitkeringen dan gemiddeld. Dat geldt zowel voor Kanaleneiland, waar het aandeel niet-westerse allochtonen relatief hoog is, als voor de buurt Ondiep, waar het recent onrustig was.

Bijstandsuitkeringen in Utrecht, 2005

Bijstandsuitkeringen in Utrecht

Chantal Melser

Dit artikel is het vijfde uit een reeks over de buurtcijfers van het CBS. De overige artikelen vindt u hier:
• Jongeren in stadsbuurten, kinderen op het platteland
• Nieuwbouwwijken stromen vol
• Waar de zorgwerkers wonen
• Veel auto’s in stedelijke buurten

Bron, StatLine, Kerncijfers wijken en buurten 2003-2006