Dagelijks bijna 20 miljoen eieren de grens over

Ons land heeft het afgelopen jaar 7,2 miljard consumptie-eieren geëxporteerd. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2005 toen 7,4 miljard eieren de weg naar het buitenland vonden. Het merendeel, 93 procent, wordt afgezet binnen de Europese Unie. De grootste afnemer is Duitsland. Onze oosterburen importeren dagelijks ruim 14 miljoen Nederlandse eieren.

Uitvoer consumptie-eieren

Uitvoer consumptie-eieren

Bron: StatLine, Handel naar landengroepen en goederengroepen