Buurten

In 2005 is Nederland onderverdeeld in 467 gemeenten, 2 491 wijken en 11 286 buurten. Buurten kunnen onderling sterk verschillen van aantal inwoners en oppervlakte. In een stedelijk gebied zijn er over het algemeen kleinere buurten met een groot aantal inwoners. Buurten op het platteland hebben over het algemeen een groter landoppervlak en hebben weinig inwoners. De buurten met de meeste inwoners (bijvoorbeeld Groot-IJsselmonde te Rotterdam met meer dan 26 duizend inwoners) hebben daarmee ook meer inwoners dan bijna driehonderd gemeenten.