Meer woningen binnen twee jaar gereed

In 2006 zijn ruim 72 duizend nieuwbouwwoningen gereedgekomen, ruim 5 duizend meer dan een jaar eerder. Bij 71 procent van de opgeleverde woningen was de doorlooptijd korter dan twee jaar, tegen 68 procent in 2005. In 1995 gold dit overigens nog voor 95 procent van de woningen.

Doorlooptijd woningbouw

Doorlooptijd woningbouw

Gemiddelde doorlooptijd 18 maanden

In 2006 had 21 procent van de opgeleverde woningen een doorlooptijd korter dan een jaar. Het aandeel woningen met een doorlooptijd tussen de een en twee jaar groeide van 44 naar 50 procent.
De doorlooptijd was in 2006 net als in 2005 gemiddeld 18 maanden. In 1995 was dit nog 13 maanden. De gemiddelde doorlooptijd van projecten met 200 of meer woningen is het langst: 22 maanden. De kortste doorlooptijd hebben projecten die uit één woning bestaan: gemiddeld 14 maanden.

Doorlooptijd woningbouw korter dan twee jaar, naar projectgrootte

Doorlooptijd woningbouw korter dan twee jaar, naar projectgrootte

Doorlooptijd verbeterd ongeacht projectgrootte

Bij alle woningbouwprojecten is het aandeel woningen dat binnen twee jaar gereed is gekomen, in 2006 gelijk gebleven of iets hoger dan in 2005. Bij woningbouwprojecten met 10 tot 20 woningen is in 2006 dit aandeel met 6 procent gegroeid tot 76 procent. Alleen bij projecten met 2 tot 5 woningen is dit aandeel afgenomen.

Doorlooptijd in Groningen het kortst

In 2006 was in Groningen 88 procent van de nieuwbouwwoningen in minder dan twee jaar gebouwd, 50 procent van de woningen was binnen een jaar voltooid. Eén van de redenen dat in Groningen woningen sneller klaar zijn, is dat er voornamelijk in kleinere projecten wordt gebouwd.

Doorlooptijd per provincie, 2006

Doorlooptijd per provincie, 2006

Cees Steijn

Bron: StatLine, Gereedgekomen woningen: gemiddelde doorlooptijd en aandeel projectgrootte