Licht herstel internationale handel in auto's

De autohandel trekt langzaam maar zeker weer aan. Na zes jaar van teruggang is de invoer van nieuwe auto’s in 2006 met één procent toegenomen. Na een flinke daling in 2005 is de export het afgelopen jaar slechts met een procent afgenomen.

Meeste auto’s uit België

In 2006 is de invoer van nieuwe auto’s met 6,5 duizend stuks toegenomen tot bijna 550 duizend stuks. Ruim 144 duizend nieuwe auto’s zijn ingevoerd uit Duitsland. De meeste auto’s (164 duizend, 30 procent) voert Nederland in uit België. Dit zijn overigens niet allemaal auto’s van Belgische makelij. Italiaanse auto’s worden hoofdzakelijk in België ingeklaard en daarom als invoer uit België geregistreerd.

Handel in nieuwe auto's

Handel in nieuwe auto's

Minder auto’s uit China, meer auto’s uit Japan

China is inmiddels ’s werelds derde autoproducent. De invoer van nieuwe auto’s uit China is sinds 2000 flink toegenomen. In dat jaar werden slechts vier auto’s uit China geïmporteerd. In 2006 zijn dit er bijna 11 duizend. In vergelijking met 2005 zijn echter ruim 900 auto’s minder ingevoerd.
Uit Japan, de op een na grootste autoproducent ter wereld, werden ruim 22 duizend nieuwe auto’s ingevoerd, bijna 2 duizend meer dan in 2005.

Belangrijke invoerlanden auto's

Belangrijke invoerlanden auto's

Daling uitvoer minder groot

De uitvoer nam het afgelopen jaar met bijna 3 duizend stuks af tot ruim 179 duizend stuks. Deze afname is aanzienlijk minder dan in 2005. In dat jaar werden bijna 61 duizend nieuwe auto’s minder uitgevoerd.
Nederland voert de meeste auto’s uit naar Duitsland. In 2006 ging 40 procent van de export naar onze oosterburen. Deze uitvoer bestaat deels uit in Nederland zelf geproduceerde auto’s maar ook uit auto’s die eerst zijn ingevoerd en daarna zonder (vrijwel) enige bewerking verder zijn gedistribueerd.

Wiel Packbier

Bron: StatLine, Handel in nieuwe automobielen en andere motorvoertuigen