Lager gasverbruik remt consumptiegroei in januari

Huishoudens hebben in januari 0,6 procent meer besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Deze matige consumptiegroei volgt op een periode van forse groei. Aan diensten besteedden huishoudens 1,8 procent meer, terwijl aan goederen juist 0,6 procent minder is besteed.

Huishoudens hebben in januari 3,8 procent meer uitgegeven aan duurzame goederen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral kleding en huishoudelijke apparaten waren in trek. De bestedingen aan duurzame goederen groeiden echter wel minder hard dan in voorgaande maanden. Aan voedings- en genotmiddelen gaven huishoudens 1,4 procent meer uit dan in januari 2006.

Huishoudens hebben door de zachte winter aanzienlijk minder gestookt dan een jaar eerder. In januari is zelfs ruim een kwart minder gas verbruikt dan in januari 2006. Dit lagere gasverbruik heeft de groei van de consumptie hard afgeremd.

De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en verschillen in de samenstelling van de koopdagen. Het in 2006 in Nederland ingevoerde nieuwe zorgstelsel heeft gevolgen voor de consumptiecijfers. Hiervoor is gecorrigeerd.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur