Wet op de huurtoeslag

Huurtoeslag is vanaf 1 januari 2006 de nieuwe naam voor de individuele huursubsidie. Met de zogeheten huurtoeslag draagt de overheid in bepaalde gevallen bij in de kosten van de huur.

De voorwaarden voor het verkrijgen van huurtoeslag zijn persoonsgebonden. De huurder is meerderjarig of minderjarig en getrouwd; de huurder en eventuele medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning; medebewoners zijn op het woonadres ingeschreven bij de gemeente. De huurwoning moet aan bepaalde gemeentelijke voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld niet te groot of niet te duur.