Stadsgewesten

Stadsgewesten bestaan uit één of meerdere stedelijke agglomeraties en de omliggende gebieden die door vele relaties, zoals op de woningmarkt en de arbeidsmarkt, met elkaar zijn verbonden. In Nederland zijn er 22 stadsgewesten. Zij bestaan uit een centrale gemeente (de centrale stad) en een aantal nabijgelegen gemeenten.
Niet alle Nederlandse gemeenten behoren tot een stadsgewest. Bij de afbakening van de stadsgewesten is voor de onderzoeksjaren 1996 en 2004 gebruik gemaakt van de gemeente-indeling van 1 januari 2005. Daarmee wordt voorkomen dat herindelingen de resultaten beïnvloeden.