Bevolking krimpt in helft van gemeenten

In bijna de helft van alle Nederlandse gemeenten is het aantal inwoners in 2006 afgenomen. Vooral bij gemeenten in Zuid-Holland en Limburg deed zich bevolkingskrimp voor.

In steeds meer gemeenten neemt inwonertal af

De bevolkingsgroei van Nederland is in 2006 gedaald tot 22 duizend. Hierdoor is in steeds meer gemeenten sprake van bevolkingskrimp. In 2006 is dit in 226 gemeenten het geval (op een totaal van 458 gemeenten). In 2000 was nog maar in een op de vijf gemeenten sprake van krimp. Volgens de CBS-prognose zal er pas in 2034 landelijk gezien een bevolkingsafname zijn. 

Aantal gemeenten met bevolkingsgroei en -krimp

Aantal gemeenten met bevolkingsgroei en -krimp

Veel gemeenten met geringe groei

In gemeenten waar de bevolking in 2006 toenam, was de groei veelal gering. In vier van de vijf groeigemeenten bedroeg de groei minder dan 1 procent. Berkel en Rodenrijs kende met 8,3 procent de grootste groei.

Groei in het westen van Nederland

Vooral in gemeenten in Noord-Holland en Utrecht neemt het aantal inwoners nog sterk toe. Aalsmeer had in 2006 een groei van bijna 4 procent, de gemeente Utrecht groeide met bijna 3 procent, of 8 duizend inwoners.

Krimp in Zuid-Holland en Limburg

Opvallend is de krimp van de bevolking in Zuid-Holland. In 2005 groeide deze provincie nog met zo’n 500 personen. In 2006 is het aantal inwoners van Zuid-Holland echter met ruim 5 duizend afgenomen. Vooral Rotterdam (-7,1 duizend) en Vlaardingen (-1,2 duizend) zorgden voor deze krimp.

Het grootst is de bevolkingsafname in Limburg. In twee derde van de Limburgse gemeenten is het aantal inwoners in 2006 gedaald, vooral in de wat grotere gemeenten als Maastricht, Heerlen en Kerkrade. In Friesland en Groningen is de totale krimp beperkt, hoewel in 60 procent van de gemeenten het aantal inwoners afneemt.

Relatieve bevolkingsgroei per provincie

Relatieve bevolkingsgroei per provincie

Minder jongeren in krimpgemeenten

In vrijwel alle gemeenten waar de bevolking de afgelopen vijf jaar is afgenomen, daalde vooral het aantal 20- tot 40-jarigen. Ook zijn er minder jongeren onder de 20, terwijl het aantal ouderen in krimpgemeenten juist toeneemt.

Bevolkingsontwikkeling naar leeftijd, 2002–2006

Bevolkingsontwikkeling naar leeftijd, 2002–2006

Han Nicolaas en Maarten Alders

Bron: StatLine