Vertrouwen consument onveranderd hoog

Het vertrouwen van de consument was in maart even hoog als in februari. Consumenten zijn in maart wel iets minder positief over de toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse economie dan een maand eerder.

Ondanks de iets minder positieve stemming over de toekomstige economische situatie, zijn de optimisten nog veruit in de meerderheid. Het oordeel over de economische situatie in de afgelopen twaalf maanden bleef in maart ongewijzigd.

Over de koopbereidheid zijn de consumenten in maart nauwelijks van mening veranderd. In vergelijking met voorgaande jaren is de koopbereidheid nog steeds groot. Het oordeel over de eigen financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden en de komende twaalf maanden is heel licht verbeterd. Over de vraag of het een gunstige tijd is voor grote aankopen zijn consumenten nauwelijks anders gaan denken. Nog steeds vindt een kleine meerderheid dat het een goed moment is om bijvoorbeeld een wasmachine of auto aan te schaffen.

Het niveau van het consumentenvertrouwen is redelijk hoog. In maart kwam het uit op 10. Dat wil zeggen dat er 10 procent meer optimisten dan pessimisten zijn. Gemiddeld waren er in de afgelopen twintig jaar iets meer pessimisten dan optimisten. Het langetermijngemiddelde ligt op ‑3. Het laatste kwartaal met een stand van 10 was begin 2001. Dat was het laatste jaar van de vorige periode van hoogconjunctuur.

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Consumentenvertrouwen, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur