Groei aantal schuldsaneringen vlakt sterk af

In 2006 zijn 14,9 duizend wettelijke schuldsaneringen uitgesproken. De groei van het aantal schuldsaneringen over de afgelopen jaren loopt daarmee ten einde.

Schuldsaneringen naar rechtsvorm

Schuldsaneringen naar rechtsvorm

Vrijwel stabilisatie

Het aantal schuldsaneringen ligt in 2006 slechts 1,4 procent hoger dan in 2005. Deze groei is beduidend minder dan in de voorgaande jaren. De toename ten opzichte van 2005 komt door een lichte stijging bij de personen zonder eenmanszaak. Bij personen met een eenmanszaak daalt het aantal schuldsaneringen al sinds 2005.

Friesland het minst, Flevoland koploper

In 2006 zijn in heel Nederland gemiddeld 91 schuldsaneringen per 100 duizend inwoners uitgesproken. In Friesland is het aantal schuldsaneringen al van oudsher relatief het laagst. Hier is het aantal in 2006 met nog eens 18 procent afgenomen. Het hoogste aantal schuldsaneringen werd in 2006 uitgesproken in Flevoland: 173 per 100 duizend inwoners.

Toename in de grote steden

Het gemiddeld aantal schuldsaneringen per inwoner is in gemeenten met meer dan 50 duizend inwoners traditioneel hoger dan in kleinere gemeenten. In grote gemeenten is het aandeel huishoudens met een laag inkomen groter dan in kleinere gemeenten. Het relatieve aantal schuldsaneringen nam in 2006 in gemeenten met meer dan 150 duizend inwoners toe van gemiddeld 115 tot 125 per 100 duizend inwoners.

Schuldsaneringen naar provincie en gemeentegrootte

Schuldsaneringen naar provincie en gemeentegrootte

Personen in de schuldsanering ouder

In 2006 steeg het aantal schuldsaneringen uitgesproken bij personen boven de 35 jaar. Onder de 35 jaar was er juist sprake van een afname.

De gemiddelde leeftijd van de personen op wie de schuldsaneringsregeling van toepassing werd verklaard, nam toe van 40 jaar in 2005 tot 41 jaar in 2006. Deze toename is duidelijk groter dan op grond van verschuivingen in de bevolkingsopbouw zou mogen worden verwacht.

Schuldsaneringen naar leeftijd

Schuldsaneringen naar leeftijd

Rudolf Timmermans en Wim Vissers

Bron: StatLine, Schuldsanering naar provincie en leeftijdsgroep