Werkloosheid vrijwel onveranderd

Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden kwam de werkloosheid in december 2006-februari 2007 uit op 380 duizend personen. Dat zijn er ongeveer evenveel als in de periode november-januari. In de voorgaande perioden was er nog sprake van duidelijke dalingen. Sinds de zomer van 2006 daalde de werkloosheid onafgebroken met gemiddeld 7 duizend per maand.

Ten opzichte van een jaar eerder lag de werkloosheid in de periode december-februari 70 duizend lager. De werkloosheid daalde het sterkst onder mannen. Het aantal werkloze mannen nam af met 51 duizend. Onder vrouwen nam de werkloosheid af met 19 duizend personen. De daling van de werkloosheid onder vrouwen is beperkt door de grote instroom van vrouwen op de arbeidsmarkt.

In de periode december-februari was 5,1 procent van de beroepsbevolking werkloos. Onder mannen bedroeg de werkloosheid 3,9 procent, onder vrouwen 6,6 procent. Relatief de hoogste werkloosheid wordt nog steeds gemeten onder de jongeren. Bijna 10 procent van de 15-24-jarige beroepsbevolking is werkloos.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeid en sociale zekerheid.