Buurten

In 2005 was Nederland onderverdeeld in 467 gemeenten, 2 491 wijken en 11 286 buurten. Buurten kunnen onderling sterk verschillen van aantal inwoners en oppervlakte. Buurten op het platteland hebben over het algemeen een groter landoppervlak met weinig inwoners. In een stedelijk gebied zijn er daarentegen over het algemeen kleinere buurten met een groot aantal inwoners. De buurten met de meeste inwoners (bijvoorbeeld Groot-IJsselmonde in Rotterdam met meer dan 26 duizend inwoners) hebben zelfs meer inwoners dan bijna 300 gemeenten.

De analyses naar leeftijd in dit artikel gaan over buurten met minimaal 50 inwoners. Op 1 januari 2005 waren dit 10 349 buurten. De stand van de inwoners naar geslacht en leeftijd geldt op 1 januari 2005 (Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie; GBA).