Ruim 380 faillissementen in januari

In januari zijn er ruim 380 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Het aantal bedrijven en instellingen dat failliet ging was daarmee 10 procent lager dan in januari 2006

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dat is in januari op 329 uitgekomen, 20 hoger dan in december. De daling van het aantal faillissementen zet hiermee niet door. Het aantal faillissementen bereikte in december 2006 nog het laagste niveau in vierenhalf jaar.

In 2006 gingen er ruim 4 200 bedrijven en instellingen failliet. Dit is bijna 900 minder dan in 2005. In 2006 nam vooral het aantal faillissementen af in de industrie en in de financiële sector. In de horeca nam het aantal faillissementen toe.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht