Meer schapen op de boerderij

Het aantal schapen op boerderijen is in de periode 2003–2006 met 17 procent toegenomen tot bijna 1,4 miljoen dieren. Begin deze eeuw waren er 1,3 miljoen schapen op de landbouwbedrijven. Na de uitbraak van mond- en klauwzeer in maart 2001 en de daarop volgende ruimingen daalde het aantal schapen met 110 duizend tot 1,2 miljoen in 2003.

Terwijl het aantal schapen toeneemt, neemt het aantal bedrijven dat schapen houdt, af. In 2006 waren er 14 duizend landbouwbedrijven met schapen. Dat is 20 procent minder dan in 2000. Door deze afname neemt het aantal schapen per bedrijf toe. In 2001 waren dit er gemiddeld nog 77, in 2006 bijna 100.

Schapen op landbouwbedrijven

Schapen op landbouwbedrijven

Bron: StatLine, Landbouwtelling op nationaal niveau