Autochtonen minder tevreden over bevolkingssamenstelling in allochtone buurten

In allochtone buurten, waar minstens 50 procent van de buurtbewoners van niet-westers allochtone herkomst is, zijn autochtone bewoners duidelijk minder tevreden over de bevolkingssamenstelling dan de niet-westers allochtone bewoners. In 2006 was 44 procent van de autochtonen die in deze buurten woonden, tevreden met de bevolkingssamenstelling, tegen 62 procent van de niet-westerse allochtonen.

In autochtone buurten, met minder dan 5 procent niet-westerse allochtonen, was 91 procent van de autochtone buurtbewoners tevreden over de bevolkingssamenstelling, tegen 78 procent van de niet-westerse allochtonen. In gemengde buurten (tussen 5 en 50 procent niet-westerse allochtonen) was er vrijwel geen verschil in tevredenheid tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen.

Aandeel bewoners dat tevreden is met de bevolkingssamenstelling in de buurt, 2006

Aandeel bewoners dat tevreden is met de bevolkingssamenstelling in de woonbuurt, 2006

Bron: StatLine, Aandeel pers.(15 jr. eo) tevreden/contact buurt,buurttype en herkomst, 2006