Vooral 65-plusser is meer gaan rijden

In 2005 legden alle autobestuurders samen bijna 95 miljard kilometer af op de Nederlandse wegen, bijna 6 miljard kilometer meer dan in 2000. In 2005 reden 65-plussers ruim 1 miljard autobestuurderkilometers meer dan in 2000, een toename van 20 procent.

Meer ouderen, maar vooral meer kilometers

De toename van het totaal aantal ouderenkilometers hangt voor een deel samen met de toename van het aantal ouderen, maar vooral met het feit dat ouderen achter het stuur gemiddeld per dag meer kilometers rijden.

Aandeel autobestuurderkilometers naar leeftijd, 2005

Aandeel autobestuurderkilometers naar leeftijd, 2005

Minder kilometers dan gemiddeld

65-plussers leggen per persoon per dag echter minder kilometers af achter het stuur dan gemiddeld. In 2005 legde een inwoner van Nederland per dag gemiddeld 16 kilometer af als bestuurder van een auto. Dat is ruim 3 procent meer dan in 2000. 65-plussers reden per dag ruim 8 kilometer, 11 procent meer dan in 2000.

Afgelegde afstand met de auto, 2005

Afgelegde afstand met de auto, 2005

Vooral op stap voor recreatie

Hoewel ouderen de auto minder vaak gebruiken dan gemiddeld blijft de auto voor hen het belangrijkste vervoermiddel. Met de auto legden zij bijna driekwart van al hun reizigerskilometers af.

Ouderen gebruiken de auto als bestuurder of passagier nog maar voor een klein deel voor werk of voor zakelijke doeleinden. Bijna de helft van de keren dat ouderen op stap gaan met de auto doen ze dat om op visite te gaan of te logeren, of voor recreatieve activiteiten zoals een eindje toeren, sporten, bezoek aan een vereniging of uitgaan. Een op de drie keer gebruiken ouderen de auto om te winkelen of boodschappen te doen.

Oudere automobilist is meestal een man

Mannen zijn vaker dan vrouwen rijbewijsbezitter en autobezitter. Van de 65-plus-mannen bezitten zeven van de tien een auto. Zij leggen gemiddeld tweederde van hun reizigerskilometers af als bestuurder van een auto en een tiende deel als passagier.

Ruim twee op de tien vrouwen (65-plus) hebben een auto. Zij overbruggen een vijfde deel van alle reizigerskilometers als autobestuurder en bijna de helft als passagier.

Afgelegde afstand met de auto door mannen en vrouwen, 2005

Afgelegde afstand met de auto door mannen en vrouwen, 2005

Hermine Molnár

Bron: StatLine, Mobiliteit per regio naar geslacht, vervoerwijzen en persoonskenmerken