Groeitempo aantal uitzenduren verdubbeld

In het vierde kwartaal van 2006 is het groeitempo van het aantal uitzenduren verdubbeld. Het indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, stond op 117 (2000=100). Daarmee was het aantal uitzenduren ruim 5 procent hoger dan in het derde kwartaal. In het tweede en derde kwartaal van 2006 bedroeg de groei ten opzichte van het voorgaande kwartaal circa 2,5 procent. Vanaf het eerste kwartaal van 2004 is het aantal uitzenduren fase A in alle kwartalen gestegen.

In 2004 nam het aantal uitzenduren met 6 procent toe. De stijging was in 2005 en 2006 aanzienlijk groter, met respectievelijk bijna 18 en iets meer dan 17 procent.

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het werk te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C.

Uitzenduren fase A

Uitzenduren fase A

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.