Buitenlandse onderneming

Een buitenlandse onderneming is gedefinieerd als een in Nederland gevestigde onderneming waarvan 50 procent of meer van het aandelenkapitaal in handen is van in het buitenland gevestigde ondernemingen.

Een Nederlandse onderneming is een in Nederland gevestigde onderneming waarvan 50 procent of meer van het aandelenkapitaal in handen is van in Nederland gevestigde ondernemingen.