Buitenland steeds belangrijker voor werkgelegenheid in industrie

Het aandeel buitenlandse ondernemingen onder de grote ondernemingen in de Nederlandse industrie is tussen 1994 en 2005 gestegen van 52 procent tot 58 procent. Deze buitenlandse ondernemingen verzorgen bijna een kwart van de werkgelegenheid in de industrie.

Invloed buitenland bij grote ondernemingen in de industrie

Invloed buitenland bij grote ondernemingen in de industrie

Steeds meer buitenlandse onderneming in de industrie

Een steeds groter percentage van de grote ondernemingen in Nederland is een buitenlandse onderneming. In 2005 telde Nederland 432 grote industriële ondernemingen. Hiervan viel 58 procent onder buitenlands zeggenschap. In 1994 was dit nog 52 procent van 498 ondernemingen.

Vooral vanaf 2000 is de buitenlandse invloed op de industrie toegenomen. De stijging van het aandeel buitenlandse ondernemingen kwam onder andere tot stand door overnames van Nederlandse ondernemingen door buitenlandse ondernemingen en fusies van Nederlandse en buitenlandse bedrijven.

Vooral in metaalindustrie

Het aandeel van buitenlandse ondernemingen in de werkgelegenheid in de industrie is gestegen van 40 procent in 1994 tot 50 procent in 2005. Het gaat om zo’n 190 duizend banen.

Het aandeel voltijdbanen bij bedrijven onder buitenlandse zeggenschap is tussen 1994 en 2005 het meest gestegen in de metaal- en apparatenindustrie (basismetaal, auto’s, medische apparatuur), papier-, en rubber- en kunststofindustrie.

Aandeel voltijdbanen bij buitenlandse ondernemingen naar bedrijfstak

Aandeel voltijdbanen bij buitenlandse ondernemingen naar bedrijfstak

Ken Arentsen

Bron: StatLine, Financiën grote ondernemingen naar SBI'93 en buitenlands belang