Beleidsterreinen van de provincies

De provincies zijn vooral actief op het gebied van verkeer en vervoer, welzijn, milieu en economische ontwikkeling. Openbare orde en veiligheid is meer een gemeentelijke aangelegenheid en waterbeheersing behoort voornamelijk tot de taken van de waterschappen. Aan deze laatste twee beleidsterreinen geven de provincies dan ook geringe bedragen uit.

Vooral Limburg, Gelderland en Noord- Brabant hebben voor 2007 extra uitgaven voor verkeer en vervoer begroot:
• Limburg: extra uitgaven voor de buitenring Parkstad en het openbaar vervoer.
• Gelderland: hier is aanpak gericht op de verbetering van bestaande wegen zodat die meer verkeer kunnen verwerken, de verbetering van bestaande fietspaden en de aanleg van meer fietspaden. Daarnaast wordt het fietsgebruik gestimuleerd door de  kwaliteit van de fietspaden en de ontbrekende schakels te realiseren.
• Noord-Brabant start in 2007 met verbeteringen aan de randweg Den Bosch, de aansluiting van de Bredaseweg A58 op de Noordwesttangent in Tilburg en de realisering van de A4.