Verhuizingen

Verhuismobiliteit per 1 000 buurtbewoners op 1 januari in het betreffende jaar. Hoe hoger de waarde van de verhuismobiliteit, hoe meer verhuizingen er gemiddeld per inwoner hebben plaatsgevonden.

De verhuismobiliteit van een wijk of buurt is bepaald door het aantal verhuisde personen binnen dezelfde wijk of buurt plus de halve som van vestigers in de wijk of buurt plus de halve som van vertrekkers uit de wijk of buurt.