Buurten

In 2004 was Nederland onderverdeeld in 483 gemeenten, 2 529 wijken en 11 190 buurten. In 2005 waren het 467 gemeenten, 2 491 wijken en 11 286 buurten.
Buurten kunnen onderling sterk verschillen van aantal inwoners en oppervlakte. In een stedelijk gebied zijn er over het algemeen kleinere buurten met een groot aantal inwoners. Buurten op het platteland hebben over het algemeen een groter landoppervlak en hebben weinig inwoners. De buurten met de meeste inwoners (bijvoorbeeld Groot-IJsselmonde in Rotterdam met meer dan 26 duizend inwoners) hebben daarmee ook meer inwoners dan bijna driehonderd gemeenten.

De stand van de inwoners geldt op 1 januari (Structuurtelling Gemeentelijke Basisadministratie). De standcijfers van de bevolking kunnen niet gebruikt worden voor een correcte weergave van de ontwikkeling in de tijd. Dit kan namelijk leiden tot onwaarschijnlijke uitkomsten door hercodering van een deel van de adressen of van het hele gebied, of doordat grenzen zijn veranderd. De gepubliceerde jaar- en vijfjaarmutaties van het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aandeel allochtonen zijn hiervoor wel gecorrigeerd.

De cijfers in dit artikel zijn gebaseerd op alle buurten met 50 of meer inwoners.