Nieuwbouwwijken stromen vol

In veel buurten van Nederland blijft het inwonertal jaar na jaar vrijwel gelijk. In sommige buurten zijn in vijf jaar tijd echter de omvang en de samenstelling van de bevolking duidelijk veranderd, met name in nieuwbouwwijken.

Meeste geboorten in matig stedelijke buurten

Tussen 2000 en 2005 is in diverse nieuwe woonwijken het aantal inwoners sterk toegenomen als gevolg van grootscheepse verhuizingen. Dit was het geval in de wijk Leidschenveen in Den Haag. Dit gebied had in 2000 nog 60 inwoners, begin 2005 waren het er 12,5 duizend inwoners in 3,9 duizend woningen.

Naast verhuizingen naar nieuwe woonwijken zorgen geboortes voor een toename van het aantal inwoners. Gemiddeld werden de meeste kinderen in 2004 geboren in matig stedelijke buurten, bijvoorbeeld in ruim opgezette nieuwbouwwijken als Leidsche Rijn in Utrecht en Ypenburg in Den Haag. In Zwolle hadden de nieuwbouwwijken Millingen en Frankhuis gemiddeld ook de meeste geboorten.

Buurten in Zwolle met bovengemiddeld aantal geboorten per duizend inwoners naar stedelijkheid, 2004

Buurten in Zwolle met bovengemiddeld aantal geboorten per duizend inwoners naar stedelijkheid, 2004

Meer verhuizingen in stedelijke buurten

In sterk stedelijke buurten wordt het meest verhuisd, op het platteland het minst. Uitzonderingen zijn de niet-stedelijke buurten met nieuwbouw Witbrant in Tilburg en Schuytgraaf in Arnhem die in 2004 juist de meeste verhuizingen telden.
Gemiddeld komen verhuizingen ook meer voor in buurten met veel huurwoningen dan in buurten met veel koopwoningen.

Buurten in Zwolle met bovengemiddeld aantal verhuizingen per duizend inwoners naar stedelijkheid, 2004

Buurten in Zwolle met bovengemiddeld aantal verhuizingen per duizend inwoners naar stedelijkheid, 2004

Bevolkingssamenstelling kan veranderen

Verhuizingen kunnen ervoor zorgen dat de samenstelling van de bevolking in de buurt sterk verandert. Door verhuizingen kan in de loop van de jaren ook het aandeel niet-westerse allochtonen in buurten sterk wijzigen. In Nederland is het aandeel niet-westerse allochtonen tussen 2000 en 2005 toegenomen met 2 procentpunt. In Zwolle zijn zes buurten waar het aandeel niet-westerse allochtonen meer dan 5 procentpunt is toegenomen.

Buurten in Zwolle met een bovengemiddelde toename van niet-westerse allochtonen, 2000-2005

Buurten in Zwolle met een bovengemiddelde toename van niet-westerse allochtonen, 2000-2005

Chantal Melser en Helma Schapendonk-Maas

Dit is het tweede artikel in een reeks over de buurtcijfers van het CBS. Het eerste artikel vindt u hier.

Bron, StatLine, Kerncijfers wijken en buurten 2003-2006

De tien buurten met de sterkste bevolkingstoename tussen 2000 en 2005

De tien buurten met de meeste geboortes in 2004 per duizend inwoners (honderd inwoners of meer)

De tien buurten met de meeste verhuizingen in 2004 per duizend inwoners (honderd inwoners of meer)