Producenten industrie positiever gestemd

Het producentenvertrouwen in de industrie is in februari 2007 uitgekomen op 7,8. Dit is 1,4 punt hoger dan in januari. Het vertrouwen keerde daarmee terug naar het hoge niveau van december 2006. De stemming onder de ondernemers is vanaf de zomer van 2005 sterk verbeterd. In oktober 2006 werd het hoogste niveau ooit bereikt, maar ook in de maanden daarna bleef het sentiment onder de ondernemers positief.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie. Het oordeel over de voorraad gereed product bleef in februari ongewijzigd. Over de toekomstige productie waren de ondernemers in februari juist iets positiever dan in januari, net als over de orderpositie. In de investeringsgoederenindustrie zijn de verwachtingen over de toekomstige productie het meest optimistisch.

De orderontvangsten zijn volgens een meerderheid van de ondernemers verder toegenomen. De index orderpositie (orderportefeuille uitgedrukt in maanden werk) steeg naar 108,7. Daarmee bevindt deze indicator zich op het hoogste punt sinds het najaar van 1992. De verbeteringen weerspiegelen zich in het oordeel over de orderpositie, dat in februari licht verbeterde.

De ondernemers in de industrie bleven eveneens positief ten aanzien van de werkgelegenheid. Het aantal ondernemers dat uitging van een stijging van de personeelsomvang was in februari licht in de meerderheid. De stemming over de werkgelegenheid is het laatste halfjaar aanzienlijk beter dan in de periode 2001-2005. Vooral ondernemers in de investeringsgoederenindustrie denken meer personeel aan te nemen.

Branchegegevens over het producentenvertrouwen in de industrie komen om 14.00 uur beschikbaar in de Industriemonitor. Kwartaalinformatie over de stemming van de zakelijke dienstverleners is elders opgenomen in het Conjunctuurbericht.

Producentenvertrouwen industrie

Producentenvertrouwen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Energie en industrie