Consumentenprijsindex

De consumentenprijsindex (CPI) geeft het prijsverloop weer van het pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld werd aangeschaft door alle huishoudens in Nederland. Hiertoe behoren onder andere voedingsmiddelen, duurzame goederen zoals huishoudelijke apparaten en auto’s, energie, woningdiensten (huren), en een aantal overheidsdiensten. Ook consumptiegebonden belastingen, waaronder motorrijtuigenbelasting en gemeentelijke belastingen, maken deel uit van de CPI. Vanaf het verslagjaar 2007 wordt het basisjaar van de CPI jaarlijks verlegd. In berekeningen wordt vanaf dan uitgegaan van 2006 als referentiejaar. Om de langetermijnontwikkeling te laten zien, is de mutatie van januari 2007 met basisjaar 2006 gekoppeld aan de reeks 2000=100.