AOW-uitkering

De AOW is een verzekering voor alle inwoners van Nederland. De verzekering heeft als doel een ouderdomspensioen te bieden aan personen die 65 jaar of ouder zijn. Over het algemeen geldt dat alle inwoners van Nederland tussen de 15 en 65 jaar verzekerd zijn. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Personen die bijvoorbeeld in het buitenland wonen en in Nederland werken en belasting betalen, zijn ook verzekerd voor de AOW. Inwoners van Nederland die uitsluitend in het buitenland werken zijn daarentegen niet verzekerd. De hoogte van de AOW-uitkering is afhankelijk van het aantal verzekerde jaren. Een volledige uitkering wordt opgebouwd in 50 jaar. Wonen en werken buiten Nederland kan een niet verzekerd jaar tot gevolg hebben. Een onverzekerd jaar leidt tot een korting op de uitkering van 2 procent.