Benzineprijzen

De benzineprijzen zijn de laatste twee jaar sterker gestegen dan de CPI, maar in de voorgaande drie jaar was het omgekeerde het geval. De prijsindex voor benzine lag eind 2006 licht boven de CPI.

Prijsindex benzine en CPI

Prijsindex benzine en CPI