Studenten hoger onderwijs

Het aandeel ingeschreven voltijdstudenten aan het hoger onderwijs van 15 tot en met 64 jaar op de laatste vrijdag van september, uitgedrukt in hele procenten van het aantal personen van 15 tot en met 64 jaar. Dit gegeven is ontleend aan het Sociaal Statistisch Bestand (SSB).