Jongeren in stadsbuurten, kinderen op het platteland

De Nederlandse jeugd is onregelmatig verdeeld over de buurten van het land. Veel jongeren wonen in sterk stedelijke buurten, terwijl gezinnen met jonge kinderen vooral buiten de steden wonen.

Jongeren in studentenwijken

Buurten met relatief veel jongeren tussen de 15 en 25 jaar zijn vooral te vinden in zeer sterk stedelijke gebieden. In de jongerenbuurten is over het algemeen het aandeel studenten relatief hoog, zoals de ‘Uithof’ in Utrecht op het universiteitsterrein en ‘Studentenflats’ in Diemen nabij het Sciencepark van Amsterdam. In deze buurten maken studenten hoger onderwijs ongeveer 60 procent uit van de buurtbevolking.

Kinderen op platteland

Kinderen onder de 15 jaar wonen vooral op het platteland. Gemiddeld komen niet-stedelijke buurten uit op een aandeel kinderen van 20 procent. In buurten als ’Urkerhard’ in Urk en ’Blokgauw 7 en 8’ in Edam-Volendam loopt dat op tot zelfs 40 procent. In zeer sterk stedelijke buurten komt het aandeel kinderen gemiddeld uit op 14 procent.

Toch is ook in de zeer sterk stedelijke Haagse Schildersbuurt 30 procent van de bewoners jonger dan 15 jaar. In Eindhoven komen meer kinderen voor in de buitenwijken dan in het centrum. Daar wonen juist meer jongeren.

Verspreiding jongeren (15-24 jaar) over buurten in Eindhoven, 2005

Verspreiding jongeren over buurten in Eindhoven, 2005

Verspreiding kinderen (0-14 jaar) over buurten in Eindhoven, 2005

Verspreiding kinderen over buurten in Eindhoven, 2005

Meer vrouwen in vergrijsde buurten

In de meeste buurten wonen vrijwel evenveel mannen als vrouwen. In buurten met een hoog aandeel ouderen wonen echter vaak meer vrouwen dan mannen. Dat komt omdat vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen.

In Eindhoven bijvoorbeeld zijn twintig buurten waar meer vrouwen dan mannen wonen. In zeventien van deze buurten is meer dan 20 procent van de inwoners ouder dan 65 jaar. Over heel Nederland ligt het gemiddeld aandeel ouderen met 14 procent duidelijk lager.

Verspreiding 65-plussers en vrouwen over buurten in Eindhoven, 2005

Verspreiding 65-plussers en vrouwen over buurten in Eindhoven, 2005

Mannen wonen bij technische opleidingen

Er zijn ook buurten waar juist meer mannen dan vrouwen wonen. Deze buurten liggen vaak vlakbij specifieke instellingen, zoals universiteiten met voornamelijk mannelijke studenten (‘Drienerveld’ bij Universiteit Twente in Enschede,  de ‘TU-wijk’ in Delft), justitiële instellingen (Veenhuizen) of verpleeghuizen met aparte afdelingen voor mannen (‘Eckartdal’ in Eindhoven).

Chantal Melser en Helma Schapendonk-Maas

Dit is het eerste artikel van een serie over de buurtcijfers van het CBS.

Bron: StatLine, Kerncijfers wijken en buurten 2003-2006,

De 10 buurten met het hoogste aandeel vrouwen,

De 10 buurten met het hoogste aandeel mannen,

De 10 buurten met het hoogste aandeel kinderen (0-14 jaar),

De 10 buurten met het hoogste aandeel jongeren (15-24 jaar)