Productie industrie in hoogste versnelling

De Nederlandse industrie draait in de hoogste versnelling. De gemiddelde dagproductie was in december 2006 bijna 6 procent hoger dan een jaar eerder. Hierbij is gecorrigeerd voor de invloed van de samenstelling van de werk- en feestdagen op de productie. Het is zesenhalf jaar geleden dat een hoger groeicijfer voor de productie genoteerd kon worden. 

Alle branches leverden in december meer productie. In de metaalindustrie was de toename met bijna 11 procent het grootst. Ook de voedings- en genotmiddelenindustrie en de aardolie-, chemische en rubberindustrie deden het goed met een toename van ongeveer 5 procent.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling in de productie kan het beste gekeken worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt.

Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode november-december ruim 2 procent groter dan die in de periode september-oktober. Er werden vooral meer grondstoffen en halffabrikaten maar ook meer investeringsgoederen geproduceerd.

De industriële productie was in het jaar 2006 ruim 2 procent hoger dan in 2005. Vooral de metaalindustrie, de textielindustrie en de aardolie-, chemische en rubberindustrie leverden meer productie. Alleen de papier- en grafische industrie produceerde iets minder dan een jaar eerder.

Productie industrie

Productie industrie

Tabel productie-index.