Krachtig herstel omzet detailhandel

In 2006 heeft de detailhandel fors meer omgezet dan een jaar eerder. De toename bedroeg 5,4 procent. De groei komt vooral doordat het omzetvolume 4,6 procent groter was. De prijsstijging in de detailhandel was met 0,8 procent gering. Het krachtige herstel van de detailhandel in 2006 volgt op drie achtereenvolgende jaren met krimpende omzetten. Door de hoge groei was het omzetniveau in 2006 voor het eerst weer hoger dan in het topjaar 2002.

Hoge groeicijfers non-foodwinkels

De winkels in non-foodartikelen realiseerden hoge groeicijfers in 2006. In vergelijking met 2005 hebben deze winkels 6,3 procent meer omgezet. Vooral het omzetvolume groeide sterk. De prijzen waren iets hoger dan een jaar eerder. Alle onderscheiden branches in de non-foodsector realiseerden meer omzet dan in 2005. De winkels in woninginrichtingartikelen en in consumentenelektronica behaalden de hoogste groeicijfers.

Ook aanzienlijke omzetstijging in foodsector

In 2006 realiseerden de winkels in voedings- en genotmiddelen 3,7 procent meer omzet dan in 2005. Het omzetvolume nam toe met 2,4 procent. De winkelprijzen waren ruim 1 procent hoger dan vorig jaar. Binnen de foodsector hadden de supermarkten de hoogste groeicijfers. Ook de speciaalzaken in voedings- en genotmiddelen boekten meer omzet dan het jaar daarvoor.

Samenstelling koopdagen drukt omzetgroei december

In december 2006 was de omzet van de detailhandel 1,7 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze groei is vooral het gevolg van prijsstijgingen. De ontwikkeling van de omzet is in december 2006 negatief beïnvloed doordat de samenstelling van de koopdagen ongunstiger uitpakte dan in december 2005. Na globale correctie voor het koopdageneffect komt de omzettoename in december uit op bijna 5 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads