Jongeren en stadsbewoners vaker slachtoffer criminaliteit

In 2006 gaf ruim een kwart van de mensen van 15 jaar en ouder aan dat zij slachtoffer waren van veelvoorkomende criminaliteit. Jongeren en bewoners van sterk stedelijke buurten waren relatief vaak de dupe.

Een op de acht slachtoffer van vermogensdelict

Ongeveer 5 procent werd slachtoffer van een geweldsdelict (mishandeling, bedreiging, ongewenste seksuele intimiteiten) en 12 procent van een vermogensdelict (inbraak of poging hiertoe, fietsdiefstal, beroving). Van de autogebruikers had 14 procent te maken met autodiefstal, inbraak of beschadiging.

Slachtofferschap veelvoorkomende criminaliteit

Slachtofferschap veelvoorkomende criminaliteit

Jongeren twee keer zo vaak slachtoffer als ouderen

Jongeren zijn vaker slachtoffer dan ouderen. Van de 15–24-jarigen werden meer dan vier op de tien slachtoffer, tegen minder dan twee op de tien inwoners van 45 jaar en ouder. Mannen zijn iets vaker slachtoffer dan vrouwen: 29 procent tegen 26 procent.

In stedelijke buurten een op drie slachtoffer

Inwoners van stedelijke buurten zijn vaker slachtoffer (een op de drie) dan inwoners van een minder stedelijke buurt (bijna een op de vier). Ook in buurten waar veel wordt verhuisd komen meer slachtoffers voor dan in buurten met weinig verhuizingen.

Slachtofferschap veelvoorkomende criminaliteit naar kenmerken

Slachtofferschap veelvoorkomende criminaliteit naar kenmerken

Verschillen zichtbaar bij alle soorten delicten

Ook van de belangrijkste vormen van veelvoorkomende criminaliteit zijn jongeren vaker slachtoffer. Dit geldt vooral voor gewelds- en vermogensdelicten. Bij autodelicten zijn de verschillen met 25–45-jarigen iets minder groot.
Bewoners van stedelijke buurten worden eveneens vaker slachtoffer van gewelds-, vermogens- en autodelicten dan personen die in een minder stedelijke omgeving wonen.

Slachtofferschap naar soort delict, 2006

Slachtofferschap naar soort delict, 2006

Harry Huys

Bron: Veiligheidsmonitor Rijk 2006