Suburbanisatie

De sterkste suburbanisatiegolf vond plaats in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog. Oorzaken van deze bewegingen zijn te vinden in de povere stedelijke woningvoorraad en de toegenomen mobiliteit. Daardoor werd het voor velen mogelijk de stad als woonplaats te verlaten zonder daarvoor de voordelen die de stad te bieden heeft, te moeten opgeven. Door de suburbanisatie verloren de steden veel van hun sociaal en economisch goed presterende inwoners.