Aantal faillissementen verder gedaald

In december 2006 zijn er ruim 280 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Het aantal bedrijven en instellingen dat failliet ging was daarmee 22 procent lager dan in december 2005.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dat is in december op 309 uitgekomen, 9 lager dan in november. De dalende trend in het aantal faillissementen zet daarmee door. Inmiddels heeft het aantal faillissementen het laagste niveau bereikt in vierenhalf jaar.

In 2006 gingen er ruim 4200 bedrijven en instellingen failliet. Dit is fors lager dan in 2005. In 2006 nam vooral het aantal faillissementen af in de industrie en in de financiële sector. In de horeca nam het aantal faillissementen toe.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.