Misdrijven

Dit is de categorie van strafbare feiten die in het algemeen ernstiger wordt geacht dan de andere categorie die wordt aangeduid als overtredingen. De wet bepaalt of een strafbaar feit als misdrijf of overtreding moet worden aangemerkt.

Daarbij worden onder andere de volgende soorten misdrijven onderscheiden:

  • Geweldsmisdrijven:
    verkrachting, feitelijke aanranding der eerbaarheid, overige seksuele misdrijven, bedreiging, misdrijven tegen het leven, mishandeling, dood en lichamelijk letsel door schuld, diefstal met geweld en afpersing.
  • Vermogensmisdrijven:
    valsheidmisdrijven, eenvoudige diefstal, diefstal door middel van braak, overige gekwalificeerde diefstal, verduistering, bedrog en (schuld)heling.
  • Vernielingen:
    beschadiging van auto’s, vernielingen in/aan openbaar vervoer en gebouwen en overige vernielingen.