Dividend

Het dividendbedrag wordt berekend door het aantal genoteerde uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de uitkering per aandeel. Uitkeringen in andere valuta worden omgerekend naar euro’s met de op dat moment geldende valutakoers. Uitkering in aandelen wordt niet als dividend beschouwd.