Consumptie hoger in november

Huishoudens blijven meer besteden. De binnenlandse consumptieve bestedingen waren in november vorig jaar 2,0 procent hoger dan een jaar eerder. Aan goederen is 2,4 procent meer besteed dan in november 2005 en aan diensten 1,7 procent meer.

De sterke toename van de bestedingen aan duurzame goederen die medio 2005 inzette, houdt aan. Aan deze artikelen is afgelopen november  6,2 procent meer besteed dan een jaar eerder. De toename in de eerste elf maanden van 2006 ten opzichte van dezelfde periode in 2005 bedroeg bijna 7 procent. De huishoudens kochten in deze periode vooral meer kleding, meubels en consumentenelektronica.

Aan voedings- en genotmiddelen hebben huishoudens 1,1 procent meer besteed dan in november 2005. De toename bleef daarmee achter bij die in voorgaande maanden. De groei van de goederenconsumptie is geremd door een lager energieverbruik. Door het zachte weer in november is aanzienlijk minder gestookt dan in november 2005.

Na 2000 is de groei van de consumptieve bestedingen door huishoudens niet meer zo hoog geweest als in 2006. Ook internationaal gezien is de Nederlandse consumptiegroei in 2006 hoog. Meer informatie hierover is te vinden in het op 18 december gepubliceerde Focusartikel “Nederlandse consumptiegroei boven Europees gemiddelde”.

De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en verschillen in de samenstelling van de koopdagen. Het in 2006 in Nederland ingevoerde nieuwe zorgstelsel heeft gevolgen voor de consumptiecijfers. Hiervoor is gecorrigeerd.

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Binnenlandse consumptie door huishoudens (volume)

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.