Aantal faillissementen sterk gedaald

In november 2006 zijn er 321 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Het aantal bedrijven en instellingen dat failliet ging was daarmee 34 procent lager dan in november 2005. In de eerste elf maanden van 2006 is het aantal faillissementen sterk afgenomen.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dat is in november op 318 uitgekomen, 10 lager dan in oktober. De dalende trend in het aantal faillissementen zet daarmee weer door, na een kleine aarzeling in oktober. Inmiddels heeft het aantal faillissementen het laagste niveau bereikt in bijna vierenhalf jaar.

Over de eerste drie kwartalen van 2006 zijn meer gedetailleerde cijfers beschikbaar. Hieruit blijkt dat in die periode de daling van het aantal faillissementen (inclusief eenmanszaken) ten opzichte van een jaar eerder het sterkst was in de industrie. In de landbouw en de horeca steeg het aantal faillissementen juist.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers staan op de themapagina Veiligheid en recht.