Afvalproductie

De productie van afval hoeft niet direct milieuvervuiling tot gevolg te hebben. Milieuvervuiling ontstaat meestal pas bij het verbranden en storten van afval. Uit de CBS-statistiek gemeentelijk afval blijkt dat de afgelopen jaren minder huishoudelijk afval is gestort en meer huishoudelijk afval is verbrand.