Metaalprijzen fors gestegen

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in november 2,5 procent hoger dan in november 2005. Vanaf juni dit jaar was de prijsstijging telkens kleiner dan in de voorafgaande maand. In november was de prijsstijging op jaarbasis weer hoger dan in oktober. Dit komt vooral door het relatief lage prijsniveau in november vorig jaar.

De prijzen van metalen op de wereldmarkt zijn sterk gestegen. Mede hierdoor lagen de afzetprijzen in de basismetaalindustrie 23,6 procent hoger dan in november 2005. In maart van dit jaar waren de prijzen bijvoorbeeld slechts 1,8 procent hoger dan een jaar eerder. Daarnaast stegen de afzetprijzen in zowel de metaalproductenindustrie als de houtverwerkende industrie bovengemiddeld, met 5,8 procent.

In de aardolieverwerkende industrie waren de afzetprijzen 2,6 procent lager dan in november 2005. Dit was in oktober bijna 10 procent. In januari van dit jaar lag het niveau van de afzetprijzen in deze bedrijfstak nog 50 procent hoger. Deze ontwikkeling is toe te schrijven aan het prijsverloop van ruwe aardolie.

Afzetprijzen industrie

Afzetprijzen industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.