Technische sepots

Technische sepots komen voor in zaken die naar verwachting niet tot een veroordeling zullen leiden.
Dit zijn vooral gevallen waarin de verdachte ten onrechte werd verdacht, waarin er geen wettig bewijs is dat de verdachte het feit heeft gepleegd, of waarin het openbaar ministerie niet-ontvankelijk is. In al deze gevallen zal de rechter niet tot een veroordeling komen. Daarom heeft het geen zin om de zaak ter berechting aan hem voor te leggen.