Beleidssepots

Beleidssepots komen voor bij zaken die wellicht tot een veroordeling kunnen leiden, maar die het openbaar ministerie om uiteenlopende redenen toch niet voor de rechter wil brengen. Dit zijn vooral zaken waarin het gaat om slechts een gering feit, waarin het feit eigenlijk te lang geleden is gepleegd om nog te bestraffen, of waarin de verdachte kort geleden al is gestraft voor een soortgelijk feit. Het openbaar ministerie kán de zaak dus wel voor de rechter brengen, maar wíl de vervolging niet voortzetten.