Flinke groei Nederlandse consumptie

Huishoudens in de Europese Unie hebben in de eerste drie kwartalen van 2006 gemiddeld 2,0 procent meer besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. De consumptiegroei in Nederland was hoger. Nederlandse huishoudens gaven 2,4 procent meer uit dan in de eerste drie kwartalen van 2005.

Krachtig herstel

In de jaren 2001–2005 bedroeg de consumptiegroei in de Europese Unie 1,5 à 2 procent per jaar. De Nederlandse groeicijfers bleven hier ver bij achter. In ons land stegen de consumptieve bestedingen in deze periode gemiddeld maar een half procent per jaar.

Consumptiegroei Nederland en EU-25

Consumptiegroei Nederland en EU-25

In de loop van 2005 herstelde de consumptie in Nederland zich krachtig. Eind 2005 overtrof de groei voor het eerst sinds begin 2002 het Europees gemiddelde. Ook in de eerste helft van 2006 lag de consumptiegroei in ons land boven het gemiddelde van de EU-25. Daarna is de groei iets teruggevallen. In het derde kwartaal was de toename vrijwel gelijk aan het Europees gemiddelde.

Consumptiegroei Baltische landen en EU-25

Consumptiegroei Baltische landen, EU-25, Duitsland, Italië en Nederland

Sterke consumptiegroei in Baltische landen

Hoewel de Nederlandse consumptiegroei in 2006 weer relatief hoog is, blijft deze ver achter bij die in enkele nieuwe EU-landen. Vooral in de Baltische landen (Estland, Letland en Litouwen) zijn de consumptieve bestedingen zeer sterk toegenomen. Huishoudens in deze landen hebben in het eerste halfjaar van 2006 ongeveer 15 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in de eerste helft van 2005.

Met Nederland behoorden Italië en Duitsland de laatste jaren tot de EU-landen met de laagste consumptiegroei. Net als in ons land trok ook in Italië in het eerste halfjaar van 2006 de consumptiegroei aan. De groei ligt daar echter nog steeds onder het Europees gemiddelde. In Duitsland bleef de consumptiegroei net als in voorgaande jaren zeer gematigd. In de eerste drie kwartalen van 2006 hebben huishoudens 0,6 procent meer besteed dan een jaar eerder.

Karin van der Ven

Bron: Focus Conjunctuurbericht