Een op de drie werknemers volgt bedrijfsopleiding

In 2005 heeft 35 procent van de werknemers in de particuliere sector een bedrijfsopleiding gevolgd. Gezamenlijk hebben deze bedrijven ongeveer 2 miljard euro uitgegeven aan bedrijfsopleidingen. Dit is 1,4 procent van de arbeidskosten.

Meer mannen dan vrouwen volgen bedrijfsopleiding

In de onderzochte bedrijven volgt 37 procent van de mannen een bedrijfsopleiding, van de vrouwen is dit 31 procent. Het betreft ruim 1,3 miljoen werknemers, 0,9 miljoen mannen en 0,4 miljoen vrouwen.
In de kleine bedrijven volgt 26 procent van de werknemers een cursus of opleiding. In bedrijven met meer dan 500 werknemers is het deelnamepercentage 46 procent.

Deelname aan bedrijfsopleidingen, 2005

Deelname aan bedrijfsopleidingen, 2005

Veel cursisten in delfstoffenwinning en bij banken

Het aantal cursisten verschilt sterk per bedrijfstak. Koplopers zijn de delfstofwinning met een deelnamepercentage van 66 procent en de financiële instellingen met 56 procent. In de horeca volgt slechts één op de vijf werknemers een bedrijfsopleiding.

De totale uitgaven aan cursussen en opleidingen zijn bijna 2 miljard euro. Dit is 1,4 procent van de totale arbeidskosten. Kleine bedrijven geven 1,1 procent van de arbeidskosten uit aan bedrijfsopleidingen. In grote bedrijven is dit percentage tweemaal zo hoog. Het hoogste bedrag, gemiddeld bijna 2 600 euro per werknemer, wordt uitgegeven bij de delfstofwinning. Het laagst is dit bedrag in de horeca: 120 euro per werknemer.

Uitgaven aan bedrijfsopleidingen per werknemer, 2005

Uitgaven aan bedrijfsopleidingen per werknemer, 2005

Deelname lager dan in 1999

Het percentage werknemers dat in 2005 een bedrijfsopleiding volgt is 6 procent lager dan in 1999 (41 procent). De uitgaven per werknemer in 2005 zijn met 510 euro ongeveer gelijk aan die in 1999. Het aandeel van deze uitgaven in de totale arbeidskosten is in 2005 met 1,4 procent lager dan in 1999 (1,7 procent).

Jack Claessen en Jeroen Nieuweboer

Bron: StatLine, Kerncijfers Bedrijfsopleidingen 1993, 1999, 2005