Economie flink gegroeid

Het volume van het bruto binnenlands product (BBP) was in het derde kwartaal 2,7 procent groter dan in het derde kwartaal van 2005. De uitvoer blijft de belangrijkste pijler onder de economische groei. Het derde kwartaal van 2006 telde een werkdag minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Na correctie voor werkdag- en seizoeneffecten was het volume van het bruto binnenlands product 0,7 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2006. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is ongeveer gelijk aan het gemiddelde in de eerste helft van dit jaar.

De consumptieve bestedingen door huishoudens waren 2,2 procent hoger dan een jaar eerder. De groei van de bestedingen aan duurzame consumptiegoederen bleef hoog, maar was iets minder uitbundig dan in de eerste helft van 2006. Het volume van de overheidsconsumptie was 1,4 procent groter dan een jaar eerder.

Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was 5,8 procent groter. Daarmee steeg de export iets minder dan in de eerste helft van 2006, maar iets meer dan het gemiddelde in 2005. De lichte vertraging van de groei van de export deed zich voor bij zowel de wederuitvoer, de export van Nederlands product als de uitvoer van diensten. De wederuitvoer liet nog steeds een zeer sterke groei zien. De invoer groeide iets sterker dan de uitvoer.

In het derde kwartaal werd 6,4 procent meer geïnvesteerd dan in hetzelfde kwartaal van 2005. Het bedrijfsleven investeert steeds meer in machines, computers en vrachtauto’s. Ook in woningen en infrastructuur werd meer geïnvesteerd.

De productie nam in de meeste bedrijfstakken toe, maar vooral bij de commerciële diensten en de bouw. De groei van de industriële productie en de overheidsproductie was bescheiden. De energieproductie was fors lager.

Middelen en bestedingen (volume)

Middelen en bestedingen (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Macro-economie.