Werkloosheid licht afgenomen

In de periode september-november telde ons land, na correctie voor seizoeninvloeden, gemiddeld 406 duizend personen. Dat zijn er 5 duizend minder dan in de periode augustus-oktober 2006.

Vanaf de periode april-juni 2005 tot en met de periode april-juni 2006 is de seizoengecorrigeerde werkloosheid elke maand gedaald. In de zomer van 2006 schommelde de werkloosheid tussen de 404 en 414 duizend, om vervolgens weer te dalen. Deze daling is echter minder sterk dan voor de zomer.

Ten opzichte van een jaar eerder lag de werkloosheid in de periode september-november 69 duizend lager. Deze afname is voornamelijk toe te schrijven aan het aantal mannen in de leeftijd van 25 tot 45 jaar dat niet meer werkloos is. Was een jaar geleden nog 6,2 procent van de gehele beroepsbevolking werkzoekend, nu is dat 5,2 procent.

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Werkloosheid, seizoengecorrigeerd

Meer cijfers staan op de themapagina Arbeidsmarkt.